Alexander-technika tanárképzés

Az Alexander-technika tanárképzés megkezdésének következő időpontja: 2017. szeptember.

 

Alexander-technika tanárképzésA Budapesti Alexander-technika Tanárképző Iskola (BATI) azok számára indítja képzését, akik hivatásszerűen szeretnék tanítani az Alexander-technikát.

A képzési program figyelembe veszi az Alexander-technika tanárok nemzetközi képesítési követelményeit (STAT), az Alexander-technika Tanárok Egyesülete (ATE) képzésre vonatkozó útmutatásait, valamint felhasználja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület PA-8655 számon nyilvántartott képzési programját (HEGAMA kft, 2013-2017).

Képzési idő: 4 félév.

A képzés helyszíne: Alexander-technika Tanárok Egyesülete

1136. Budapest, Szent István park 26.

 

Megszerezhető kompetenciák

A képzésben részt vevő

 • ismeri az Alexander-technika tanítás korszerű szemléletét,
 • ismeri a helytelen testhasználatból fakadó egészségkárosító tényezőket,
 • ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését,
 • ismeri az egészség megőrzésének és fejlesztésének alapvető módszereit,
 • képes a helytelen testhasználat okozta egészségi problémák felismerésére és korrekciójára,
 • képes a helyes testtartás megtanítására,
 • képes az Alexander-technikával kapcsolatos egészségfejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására,
 • képes az Alexander-technika módszereit alkalmazni,
 • képes a módszerhez kapcsolódó etikai és kommunikációs ismeretek alkalmazására.
Majer Attila Alexander-technika tanár Szeged
Majer Attila, a Budapesti Alexander-technika Tanárképző Iskola első végzett hallgatója

Tantárgyak

 • F.M. Alexander munkáinak feldolgozása
 • Anatómia
 • Egészségfejlesztés
 • Egészségpszichológia
 • Pszichológia (Bevezetés a pszichológiába, Egészségpszichológia, Önismeret)
 • Pszichofiziológia
 • Gyakorlati órák

 

Oktatók

 • Gusztos Éva,
 • Heincz Orsolya,
 • Hegedűs Zoltán,
 • Kepes Júlia,
 • dr.Kiss Zoltán,
 • Pető Judit
Csárádi Mónika Alexander-technika tanár
Csárádi Mónika Alexander-technika tanár 2016-ban végzett a BATI-ban

A képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt adunk, melynek birtokában Alexander-tanár tevékenység folytatható. A program elvégzését igazoló okirat a képzési programban leírt feltételek együttes teljesülése – hiányzás mértéke, jelenléti ív aláírása, sikeres záróvizsga, szakdolgozat elkészítése – esetén adható ki.

A képzés díja: 399.000 Ft/félév (változhat). Fizetési ütemezés: egy összegben vagy évente, vagy félévente.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Minimum középfokú iskolai végzettség, érettségi.
 • Általános jó egészségi állapot.
 • Előzetesen elvárt ismeretek: 80 órás Alexander-technika órán elsajátított ismeretek, sajátélmény, kb.1 év.
 • Egyéb feltételek: 80 órás, személyre szabott egyéni Alexander-technika órán való részvételről szóló igazolás.