Alexander-technika tanárképzés

Alexander-technika tanárképzésA képzési program figyelembe veszi az Alexander-technika tanárok nemzetközi képesítési követelményeit (STAT), az Alexander-technika Tanárok Egyesülete (ATE) képzésre vonatkozó útmutatásait, valamint felhasználja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület PA-8655 számon nyilvántartott képzési programját (HEGAMA kft, 2013-2017). Képzési idő: 6 félév.
A képzés helyszíne: Alexander-technika Tanárok Egyesülete
1136. Budapest, Szent István park 26.

Megszerezhető kompetenciák

A képzésben részt vevő

 • ismeri az Alexander-technika tanítás korszerű szemléletét,
 • ismeri a helytelen testhasználatból fakadó egészségkárosító tényezőket,
 • ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését,
 • ismeri az egészség megőrzésének és fejlesztésének alapvető módszereit,
 • képes a helytelen testhasználat okozta egészségi problémák felismerésére és korrekciójára,
 • képes a helyes testtartás megtanítására,
 • képes az Alexander-technikával kapcsolatos egészségfejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására,
 • képes az Alexander-technika módszereit alkalmazni,
 • képes a módszerhez kapcsolódó etikai és kommunikációs ismeretek alkalmazására.
Majer Attila Alexander-technika tanár Szeged
Majer Attila, 2014
Csárádi Mónika Alexander-technika tanár
Csárádi Mónika (középen) 2016
Balogh Diána és Földessy Nikoletta, 2017
Závodszky Rita, 2018
Tringer Adrienn, 2019
Méhész Eszter, Kovács Kinga, Angster Erzsébet, 2019

Oktatók

 • Gusztos Éva,
 • Heincz Orsolya,
 • Hegedűs Zoltán,
 • Kepes Júlia,
 • dr.Déri Judit,
 • Pető Judit

A képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt adunk, melynek birtokában Alexander-tanár tevékenység folytatható. A program elvégzését igazoló okirat a képzési programban leírt feltételek együttes teljesülése – hiányzás mértéke, jelenléti ív aláírása, sikeres záróvizsga, szakdolgozat elkészítése – esetén adható ki.

A képzés díja: 420.000 Ft/félév. Fizetési ütemezés: egy összegben vagy évente, vagy félévente.

 • Minimum középfokú iskolai végzettség, érettségi.
 • Általános jó egészségi állapot.
 • Előzetesen elvárt ismeretek: 20 órás Alexander-technika órán elsajátított ismeretek, sajátélmény.

Tantárgyak:

 • F.M. Alexander munkáinak feldolgozása
 • Anatómia
 • Egészségfejlesztés
 • Pszichológia (Bevezetés a pszichológiába, Egészségpszichológia, Önismeret)
 • Gyakorlati órák