Alexander-technika tanárképzés

Alexander-technika tanárképzésA képzési program figyelembe veszi az Alexander-technika tanárok nemzetközi képesítési követelményeit (STAT), az Alexander-technika Tanárok Egyesülete (ATE) képzésre vonatkozó útmutatásait, valamint felhasználja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület PA-8655 számon nyilvántartott képzési programját (2013-2017). Képzési idő: 6 félév.
A képzés helyszíne: Alexander-technika Tanárok Egyesülete
1136. Budapest, Szent István park 26.

Megszerezhető kompetenciák

A képzésben részt vevő

 • ismeri az Alexander-technika tanítás korszerű szemléletét,
 • ismeri a helytelen testhasználatból fakadó egészségkárosító tényezőket,
 • ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését,
 • ismeri az egészség megőrzésének és fejlesztésének alapvető módszereit,
 • képes a helytelen testhasználat okozta egészségi problémák felismerésére és korrekciójára,
 • képes a helyes testtartás megtanítására,
 • képes az Alexander-technikával kapcsolatos egészségfejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására,
 • képes az Alexander-technika módszereit alkalmazni,
 • képes a módszerhez kapcsolódó etikai és kommunikációs ismeretek alkalmazására.
Majer Attila Alexander-technika tanár Szeged
Majer Attila, 2014
Csárádi Mónika Alexander-technika tanár
Csárádi Mónika (középen) 2016
Balogh Diána és Földessy Nikoletta, 2017
Závodszky Rita, 2018
Tringer Adrienn, 2019
Méhész Eszter, Kovács Kinga, Angster Erzsébet, 2019
Dr.Papp Nóra és Kopócsy Rita, 2021

Oktatók

 • Gusztos Éva,
 • Heincz Orsolya,
 • Hegedűs Zoltán,
 • Kepes Júlia,
 • Majer Attila
 • Pető Judit

A képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt adunk, melynek birtokában Alexander-tanár tevékenység folytatható. A program elvégzését igazoló okirat a képzési programban leírt feltételek együttes teljesülése – hiányzás mértéke, jelenléti ív aláírása, sikeres záróvizsga, szakdolgozat elkészítése – esetén adható ki.

A képzés díja: 420.000 Ft/félév. Fizetési ütemezés: egy összegben vagy évente, vagy félévente.

 • Minimum középfokú iskolai végzettség, érettségi.
 • Általános jó egészségi állapot.
 • Előzetesen elvárt ismeretek: 20 órás Alexander-technika órán elsajátított ismeretek, sajátélmény.

Tantárgyak:

 • F.M. Alexander munkáinak feldolgozása
 • Anatómia
 • Egészségfejlesztés
 • Pszichológia (Bevezetés a pszichológiába, Egészségpszichológia, Önismeret)
 • Gyakorlati órák